Diabetisk retinopati

pexels-maksim-goncharenok-4823600.jpg

Del denne saken

Mange diabetikere opplever synskomplikasjoner som følge av sykdommen. Den hyppigste og mest alvorlige komplikasjonen er diabetisk retinopati. Ubehandlet diabetisk retinopati vil i verste fall kunne føre til blindhet. Tidlig oppfølging hos øyelege og moderne behandlingsmetoder gir heldigvis gode prognoser for å beholde et godt syn. 

Hva er diabetisk retinopati? 


Netthinnen er en lysfølsom hinne bakerst i øyet. Er blodsukkeret for høyt over lengre tid, kan det føre til forandringer og blødninger i de små blodkarene som sørger for næring til netthinnen. Dette kalles diabetisk retinopati. 

De fleste diabetikere vil med tiden få netthinneforandringer som kan behandles, og som ikke truer synet. Denne tilstanden kalles på fagspråket non-proliferativ diabetisk retinopati. Det er bare en mindre del av diabetespasientene som utvikler komplikasjoner med fare for varig synstap, enten proliferativ diabetisk retinopati eller diabetisk makulopati. 

Celledød i blodåreveggen kan også føre til at nye blodårer blir dannet. De nye blodkarene har lett for å blø, noe som kan gi synsnedsettelser eller økt trykk i øyet (grønn stær).  
Pasienter med type 1-diabetes er mest utsatt for å utvikle diabetisk retinopati og alvorlig synstap som følge av dette. Ved type 2-diabetes er det større risiko for diabetisk makulopati. 
Du kan også lese mer generelt om komplikasjoner ved diabetes eller høyt blodtrykk. 


Symptomer på diabetisk retinopati 

Dette er noen vanlige symptomer på diabetisk retinopati: 

  • Uklart syn eller synstap, som regel på begge øynene. 

  • Blanke områder eller blendende lysflekker når øyet er utsatt for sterkt lys. 

  • Svarte flekker som flyter rundt, ofte beskrevet som en sverm av fluer. 

  • Ved blødning kan man oppleve forbigående blindhet. 


Det er ikke smerter forbundet med diabetisk retinopati i hverken tidlig eller sen fase. 
Non-proliferativ diabetisk retinopati er symptomfritt. Det er derfor viktig å gå jevnlig til øyelege, så øyehelsen holdes under oppsikt. En grundig øyeundersøkelse vil også kunne påvise diabetisk retinopati tidlig i forløpet. Da vil det være gode prognoser for å beholde godt syn. 
Tror du at du kan ha udiagnostisert diabetes, anbefaler vi at du først tar kontakt med fastlegen din.   


Behandling for diabetisk retinopati 

Diabetisk retinopati som ikke har utviklet seg til synstruende komplikasjoner, trenger ikke å behandles. Du trenger bare å holde den under oppsikt og behandle selve diabetesen på beste måte. 
Når netthinneforandringene truer skarpsynsfeltet, er det vanlig å behandle øyebunnen med laser, så de blodkarene som lekker væske inn i netthinnen, blir forseglet. Behandlingen gjentas om nødvendig. Laserbehandlingen kurerer ikke diabetisk retinopati, men stanser eller utsetter synstapet. Behandlingen er smertefri. Det finnes også effektive injeksjonsbehandlinger. 

Kirurgisk behandling er i regelen bare nødvendig ved langtkommen sykdom. Da kan det være nødvendig å fjerne glasslegemet for å hindre blødning eller netthinneløsning. 

Første steg

Bestill gratis uforpliktende
forundersøkelse

Her får du vite om du kan korrigere synsfeilen din samt hvilken metode som passer best for deg.