Store pupiller

pexels-maksim-goncharenok-5486205.jpg

Del denne saken

Fra tid til annen vil alle oppleve å få store pupiller, eller pupilldilatasjon. Store pupiller skyldes som regel naturlige variasjoner i lys og sinnsstemning, men store pupiller kan også skyldes skader og sykdom som krever din oppmerksomhet.  

Når kan jeg få store pupiller? 

Det er mye sannhet i det gamle fyndordet om at øynene er sjelens speil. At pupillene utvider seg eller snevrer seg inn, er i utgangspunktet en helt normal reaksjon på endringer i lysforhold og på fysisk og psykisk anstrengelse. Hvor store pupillene vanligvis er, og hvor store de kan bli, vil også variere fra person til person. Pupillens tilpasningsevne svekkes noe med alderen. 

Pupillen ser ut som en svart flekk midt i regnbuehinnen, men det er egentlig en lysåpning til øyet. Derfor vil pupillene utvide seg og snevre seg inn for å regulere hvor mye lys som kommer inn til øyet. I sterkt lys vil pupillen trekke seg sammen, for at vi ikke skal bli blendet. I mørket vil man oppleve å få store pupiller og et desto bedre mørkesyn.  

Store pupiller er også noe som sees på noen som i en situasjon er utsatt for voldsom opphisselse, som sinne, redsel, smerte eller annen stor påkjennelse. Når personens sinnsstemning forandres, vil ikke pupillene forbli så store lenger.  

Om en helt eller delvis bevisstløs person har store pupiller, er det viktig å skaffe helsehjelp, ettersom det kan det være et tegn på alvorlig sykdom eller skade. 

Store pupiller ved rus eller medikamenter 

Det er vanlig å se etter store pupiller som et tegn på hvorvidt noen bruker sentralstimulerende stoffer, som kokain, amfetamin, hasj og LSD. Den som bruker slike narkotiske stoffer, vil nesten alltid oppleve å få merkbart store pupiller, selv ved små doser. 

Motsatt er det vanlig at pupillene trekker seg sammen hos personer som er ruset på alkohol eller opiater, som morfin eller heroin. 

Det er også mulig å få store pupiller ved bruk av enkelte medikamenter, som antihistaminer, eldre antidepressive medisiner og enkelte andre produkter som i hovedsak brukes mot psykiske lidelser, såkalte antikolinerge midler. 

Asymmetriske pupiller 

Pupillene er vanligvis like store på begge øyne. Er det forskjellig størrelse på pupillene, bør du oppsøke lege. Asymmetriske pupiller er noen ganger medfødt, men har tilstanden oppstått nylig, kan det tyde på en skade i nervene til pupillen eller en skade i sentralnervesystemet. Skader eller blødninger i den ene hjernehalvdelen kan få pupillen i øyet på samme side til å utvide seg. Har du opplevd å få et slag mot øyet, kan det også føre til forskjell i pupillstørrelse. 

Første steg

Bestill gratis uforpliktende
forundersøkelse

Her får du vite om du kan korrigere synsfeilen din samt hvilken metode som passer best for deg.