Grønn stær

pexels-perchek-industrie-5451980.jpg

Del denne saken

Grønn stær er en øyesykdom som ubehandlet kan føre til gradvis innskrenkning av synsfeltet, det vil si tunnelsyn, og til slutt blindhet. Grønn stær kommer ofte av at trykket i øyet er for høyt, men forekommer også ved normalt øyetrykk. Er du i nær familie med noen som lider av grønn stær, bør du la deg undersøke av øyelege. Her kan du lese mer om hvordan grønn stær utvikles, og hvordan sykdommen kan behandles.

Hva er grønn stær?

Grønn stær er en øyesykdom som ofte fører til for stor væskeansamling i øyet og påfølgende skader på synsnerven. På fagspråket kalles lidelsen for glaukom.

Det finnes flere former for grønn stær:

• Kronisk grønn stær er den klart vanligste, og utgangspunkt for denne artikkelen. Over tre av fire med kronisk grønn stær har forhøyet væsketrykk i øyet, men det er ikke dermed sagt at alle med for høyt trykk i øyet vil utvikle grønn stær. Hos opptil én av fire med kronisk grønn stær kan det ikke påvises noe unormalt øyetrykk.
• Akutt grønn stær vil si at væskeavløpet i øyet plutselig tilstoppes. Trykket i øyet vil stige raskt og føre til tåke- og regnbuesyn og smerter. Denne tilstanden er heldigvis sjelden, men må behandles av øyelege som akutthjelp. Det kan også hende at avløpssystemet svekkes av underliggende sykdom. Dette kalles i tilfelle sekundært glaukom.
• Grønn stær kan være medfødt, men dette er svært sjelden. Det vil som regel vise seg ved at barnets øye blir større, blir grålig og renner når det utsettes for lys.

Hvem får grønn stær?


Grønn stær er en sykdom som gjerne kommer med alderen. Man regner med at rundt 3 % av alle over 60 år har grønn stær.

Årsakene til at noen utvikler grønn stær, er ikke entydig klarlagt, men det er påvist at arvelighet spiller en rolle. Hvis du er i nær familie med noen som har utviklet grønn stær, er det viktig at du lar deg undersøke av øyelege.

Hvordan behandles grønn stær?

Behandling av kronisk grønn stær skjer ved øyedråper eller tabletter, etter nærmere instruksjoner fra lege. Øyedråpene og tablettene vil ha som virkning at trykket i øyet minskes. Behandlingen må man regne med å gjennomgå livet ut. Kommer man tidsnok til behandling, er det gode prognoser for å unngå de mest alvorlige synsnedsettelsene.

Kronisk grønn stær kan ikke opereres. Skulle vi oppdage grønn stær når du er til forundersøkelse hos oss ved Trondheim Øyelegesenter, vil vi henvise deg for videre oppfølging.

Første steg

Bestill gratis uforpliktende
forundersøkelse

Her får du vite om du kan korrigere synsfeilen din samt hvilken metode som passer best for deg.